Η ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος", ιδρύθηκε από 35 μέλη, που συνήλθαν στις 19 Φεβρουαρίου 2012, στη Σπάρτη, μετά από πρόσκληση του Βασιλείου Γ. Βλαχάκου, που είχε την ιδέα της ίδρυσης Συλλόγου με την πιο πάνω επωνυμία. Αφού συζήτησαν σχετικά την πρόταση, αποφάσισαν ομόφωνα για την ίδρυση του εν λόγω Συλλόγου, υπέγραψαν καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας, που στη συνέχεια υπέβαλαν στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, του οποίου και καταχωρήθηκε η αναγνώριση με αριθ. 924 ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2012. Σήμερα, ο αριθμός των Μελών είναι 121.

>> Περισσότερα

Λογοτεχνικό Τμήμα

Καλλιτεχνικό Τμήμα