Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας - Ω!!! Άναξ

Ω!!! Άναξ

Άναξ, Ο Νόμος, Ο Θείος Νόμος, Ο Σπορέας, Το Οπλοστάσιο του Λυκούργου, Ο Ναός των Μουσών και των Αρετών, Η Δύναμη της Σπαρτιάτισσας Μάννας, Η Τάξη και η Αρμονία, Η Ακρόαση Πολιτισμού, Η Συμφωνία της Ενότητας, Ο Οδηγός των Ηρώων, Το Χαμόγελο του Σπαρτιάτη Πολεμιστή, Το Γόνιμο Έδαφος των Αρίστων, Ο Ενισμός των Πολιτών της Σπάρτης, Η Μεγίστη Αγκάλη, Ο Δρόμος του Ηρακλή, Ο Σπόρος που ρίζωσε, Ο Παις που βλάστησε, Ο Έφηβος που άνθησε, Ο Πολίτης που κάρπισε, Η Ανθοφορία του Ανθρώπου, Ο Φύλακας των Υπερ-ασπισ-των, Η Γνώση η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη, Η Άτρωτη Ασπίδα της Ατείχιστης Πολιτείας, Το Στάδιο σφυρηλάτησης του Ανθρώπου, Η Μουσική της Δημιουργίας, Η Γραφή των Ανυπόδητων Πολεμιστών στο Πάλλευκο Χιόνι του Ιερού Όρους, Η Ζωντανή Γεωμετρία της Ουρανίας, Η Εγκράτεια, Η Λιτότητα, Η Ισορροπία, Ο Ηνίοχος των παθών, Η Σωφροσύνη, Η Αναίμακτη Αιχμή του Πολεμιστή, Η πυξίδα του Νου για την επιστροφή στην Πατρίδα, Η Αγάπη, Ο Θείος Λόγος ….
Επικοινωνία: oo.anaks@gmail.com
Θεάσεις: 1118 | Σχόλια:

Άρθρα

1. Σκηνή Πρώτη: Ο Πολεμιστής προτρέπει τον υιόν του να γίνει Πολίτης της Σπάρτης
2. Σκηνή Δεύτερη: Η ισορροπία του Νου αφήνει το Φως της Ψυχής να κάνει το Σώμα άτρωτο!
3. Σκηνή Τρίτη: Ο Πολεμιστής προετοιμάζει τον υιόν του για την άνοδο στο Ταλετόν
4. Σκηνή Τέταρτη: Η κούπα του Πυθαγόρα - περί ύβρεως
5. Σκηνή Πέμπτη: Το νόμιμο Σύμπαν και ο παράνομος Άνθρωπος -
6. Σκηνή Έκτη: Βούτηξε ο άνθρωπος, υιέ μου, στην δεξαμενή της ύλης…
7. Σκηνή Εβδόμη: Η Κρυπτία, υιέ μου, το ανάριο βάδισμα του πολεμιστή…
8. Σκηνή Ογδόη: Να είναι απλός και λιτός ο λόγος σου, υιέ μου, όπως οι κολώνες του Παρθενώνα

.
ΑΡΧΗ